Gydytojas – tapęs mirties angelu

Jozefas Mengelė gimė 1911m. pasiturinčioje vokiečių šeimoje. Studijavo mediciną, labiausiai domėjosi eugenika ( mokslinė teorija, kad remiantis genetika galima pagerinti žmogaus paveldimas savybes). Tai atitiko Hitlerio pažiūras – aukščiausios rasės sukūrimą. Visi Mengelio mokytojai palaikė idėją – rasėje negali būti neįgalių ir psichinėmis ligomis sergančių žmonių. Iš pradžių tokie žmonės buvo sterilizuojami, vėliau nuspręsta juos naikinti. Pradėtas T4 slaptas projektas. Jo metu ligoninėse įrengtos dujų kameros, kuriose žudė neįgaliuosius. Kartais juos apžiūrėję gydytojai paprašydavo išimti smegenis tolimesniems tyrimams. Artimiesiems išduodavo padirbtus mirties liudijimus, kūnus sudegindavo. Visame tame dalyvavo Jozefas. Projektas nužudė 200000 žmonių.

Labiausiai šį gydytoją domino eksperimentai su vaikais, ypač su dvyniais. Tai atlikti nevaržomas galėjo Aušvico koncentracijos stovykloje. Ten jis spręsdavo kam gyventi, o kam mirti, buvo pramintas mirties angelu.

Atliko įvairių eksperimentų:

-nors šiandieninis pasaulis bando Siamo dvynius (suaugusius tarpusavyje) atskirti, jis bandė juos sujungti, susiūdamas tarpusavyje;

-perpildavo kraują iš vieno dvynio į kitą;

-užkrėsdavo vieną dvynį, po to atlikdavo abiems skrodimą ir lygindavo vidaus organus;

-neleido maitinti motinai vaiko po gimimo, norėdamas sužinoti kiek laiko jis išgyvens, moteris nutraukė šį tyrima nužudydama savo vaiką;

Mengelio žiaurumą įrodo lažybos su kitu gydytoju dėl vaiko, kuris galimai sirgo tuberkulioze. Jis nužudė berniuką, atliko skrodimą. Vaikas nesirgo.

Žinomiausias gydytojo eksperimentas su akimis. Atrinko 36 vaikus ir į jų akis suleido įvairias medžiagas, kad pakeistų akių spalvą. Šie kentė stiprius skausmus, dalis jų apako. Būtent šioms aukoms skirta akių atminimo lenta.

Atlikus eksperimentus su žmonėmis, išgyvenusius siųsdavo į dujų kamerą. Visi tyrimai, operacijos atliktos be narkozės. Neaišku ko Mendelis siekė atliktais eksperimentais, nei vienas jų nepasitarnavo medicinoje. Kai Aušvico stovyklą išlaisvino Rusai, Jozefas pabėgo į Braziliją ir ten apsigyveno, pakeitęs savo tapatybę. Vieną kartą buvo susitikęs su sūnumi ir jam patvirtino atliktus eksperimentus su žmonėmis nei kiek nesigailėdamas. Ilgą laiką buvo ieškamiausias karo nusikaltėlis, bet taip ir nenubaustas. Jis paskendo jūroje po insulto. Buvo palaidotas svetimu vardu, po keletos metų palaikai buvo iškasti, kaukolė pademonstruota visam pasauliui prieš žurnalistų kameras, patvirtinta tapatybė. Kaulai atiduoti į medicinos universitetą studentams mokytis.

 

Paradoksalu, bet jo gimtajame miestelyje yra vaikų aikštelė bei gatvė, pavadinti jo giminės pavarde. Tokį pripažinimą gavo dėl jo šeimos paramos miesteliui ir geros reputacijos.

Jozefas Mengelė – gydytojas, kuris turėjo gelbėti gyvybes, bet be gailesčio jas gesino.

Gyd. Natalija Balasevičienė